Presentation Dancer

Grand Ballet Japan 2015-2016

 

 

 

Viktoria Tereshkina
Viktoria Tereshkina

MARIINSKY THEATRE Prima Ballerina Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Vladimir Shklyarov
Vladimir Shklyarov

MARIINSKY THEATRE Principal Dancer Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Irina Perren
Irina Perren

Mikhailovsky Theatre Prima Ballerina Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Marat Shemiunov
Marat Shemiunov

Mikhailovsky Theatre Principal Dancer Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Anastasia Varankina
Anastasia Varankina

National Odessa Ballet Theatre First Ballerina Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Elena Dobryanskaya
Elena Dobryanskaya

National Odessa Ballet Theatre Prima Ballerina Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Elena Kondrateva
Elena Kondrateva

National Odessa Ballet Theatre Prima Ballerina Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Ekaterina Kalchenko
Ekaterina Kalchenko

National Odessa Ballet Theatre Prima Ballerina Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Anatoly Stavrov
Anatoly Stavrov

International Ballet Company in Sapporo

Alina Pokhodnyh
Alina Pokhodnyh

National Odessa Ballet Theatre Prima Ballerina Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Maia Makhateli
Maia Makhateli

Dutch National Opera&Ballet Prima Ballerina Grand Ballet Japan 2015

Artur Shesterikov
Artur Shesterikov

Dutch National Opera&Ballet Principal Dancer Grand Ballet Japan 2015

Stas Varankin
Stas Varankin

National Odessa Ballet Theatre Firts Soloist Grand Ballet Japan 2016 Gala Concert Maya Plisetskaya

Misha Tchoupakov
Misha Tchoupakov

Choreographer 2015